Haugjordet Grendelag

Haugjordet Grendelag består av selveierboliger, og holder til i Ski i Akershus.

Haugjordet Grendelag

Haugjordet Grendelag består av selveierboliger på Langhus, Bøleråsen i Ski, Akershus.

Postadresse:

Enqvist Eiendomsdrift AS
Orgnr: 991 398 805
Konghellegaten 3
Postboks 6653 Rodeløkka
0502 Oslo.

Sentralbord 22 80 95 95
E-post: post@enqvist.no

Besøksadresse:

Haugjordet Grendelag
Jettegryta, Tyriveien, Ospelia, Kløversvingen

1405 LANGHUS

E-post: haugjordetgrendelag@gmail.com

Org.nr: 974 239 493

Haugjordet Grendelag

Under arbeid …

Styret:

Leder: Eddie Dykas, Tyriveien 18
Nestleder: Dag Hjerpseth, Tyriveien 13
Styremedlem: Judith Jacobsen, Tyriveien 73
Styremedlem: Kim Timothy Engh, Jettegryta 5A
Styremedlem: Frode Kann, Kløversvingen 48
1.vara: Pål Bergly Østre, Kløversvingen 1
2.vara: Thomas Hansen, Kløversvingen 15
3.vara: Unn Vibeke Eiret, Kløversvingen 20
E-post: haugjordetgrendelag@gmail.com

valgkomite:

Line Fredriksen, Kløversvingen 54
Maria Galezowska, Kløversvingen 5
Bo Andrè Bergan, Jettegryta 79F

Velferdsutvalg:

Ospelia
Leder: Mats Mathiassen, Ospelia 55
Medlem: NN
E-post:

Jettegryta
Leder: Kari Lybæk, Jettegryta 12
Medlem: Hege Sponberg, Jettegryta 51D
Medlem: Kine Låmfjell, Jettegryta 20
Medlem: Aleksander Johannessen, Jettegryta 21
E-post: jettegrutavu@gmail.com

Kløversvingen
Leder: Ian Myhre, Kløversvingen 3
Medlem: Line Fredriksen, Kløversvingen 54
E-post: VUkloversvingen@gmail.com

Tyriveien
Leder: Magne Haug, Tyriveien 45
Medlem: Håkon Snøberg, Tyriveien 2
Medlem: Morten Andersen, Tyriveien 109
E-post: vut.tyriveien@gmail.com

Noe galt? Meld fra!

Ser du noe i grendelaget som er ødelagt, lamper som ikke virker o.l. meld fra til velferdsutvalget i din gate eller styret. Kontaktpersoner finner du under verv i grendelaget.

Lukk meny