Fiber i Haugjordet grendelag

OBS!

Der fibeleverandør har «sølet det til» på beboers tomter, vil de vaske og rydde opp etter seg.

 

 

Er nå i gang nedleggelse av fiber i Haugjordet grendelag (grønne streker i asfalten) Dette har vært tidligere informert på ekstra ordinær generalforsamling.

Dette er tilrettelegging for inntak til de enkelte boliger som er tilknyttet Haugjordet grendelag. Selve inntaket til boliger er i privat regi.

Leverandør for nedleggelse av fiber har lagt et infoskriv i hver postkasse og informerer her på Haugjordet grendelag sin hjemmeside om hvor/hvem du skal kontakte for nedleggelse av ditt inntak til din bolig.  – Underliggende og vedlagt fil.

############      Fil:   Kunde brev fiber

Utbygging av fiber

Netel har fått i oppdrag av Homenet å legge fiberoptiske kabler i Bølereråsen. I den forbindelse vil det foregå graving i området den nærmeste tiden. Vi beklager eventuell støy som utbyggingen kan medføre.

Vi fører fiberrør frem til alle tomter, og arbeidet vil kunne medføre at det i en periode kan være vanskelig å komme frem og at det kan forekomme kortvarig stenging av enkelte utkjørsler. Arbeidet starter i uke 38 og vil vare til ca uke 42. Vi vil forsøke å unngå å skape fremkomstproblemer, men ber om forståelse i tilfeller hvor dette er uunngåelig.

Hovedsakelig vil gravingen bli utført med microtrenching (skjæring av 25mm spor i asfalten) Dette vil utføres av Microtrenching Norge AS. Markert med grønt i asfalt.

Noe graving i grøntareal og oppsetting av skap vil utføres av Kim Steinsholt AS.

Microtrenching vil utføres av Microtrenching Norge AS. Har du spørsmål om gravearbeid, kan du kontakte Øyvind Tobiassen telefon: 45504815 mellom kl 08.00 – 15.00.Mandag- fredag.

Du må selv sørge for å grave ned røret fra tomtedelet og frem til grunnmur på boligen din. Graveentreprenøren legger igjen kveil med rør i tomtedelet. Når røret er gravd ned vil vi føre fiberkabel gjennom røret og klargjøre for installasjon.

Om du har spørsmål til utbyggingen kan du kontakte Netel på mail: fth.ost@netel.no eller vår anleggsleder Thomas Sundberg på telefon 459 77 466. Mellom kl 09.00-15.00.

Etter at fiberkabelen er ført frem til boligen, vil du få besøk av en montør som skal legge fiberkabelen inn i boligen og installere en fiberboks og ett vegguttak.

Du blir kontaktet via SMS eller telefon for booking av avtale.

Har du spørsmål om fiber generelt eller ønsker å bestille bredbånd over fiber, kan du kontakte Homenet kundeservicetelefon 38990100 hverdager mellom klokken 0800 og 2100, eller www.homenet.no.

Med vennlig hilsen

Gard A Solheim

Prosjektleder

Netel AS                    

 

Lukk meny