Avtrekksvifter

Haugjordet grendelag har fått et tilbud fra Din Ventilasjon AS vedr. avtrekksvifter. Dette er et eget tilbud for eiere av boliger i Haugjordet grendelag, og forvaltes ikke igjennom grendelaget.

Hver bolig/eier kontakter Din Ventilasjon direkte for tilbudet. Detaljer se vedlegg

Lukk meny