Årsmøte Kløversvingen sameie 26mai20

Årsmøte ble gjennomført med suksess selv med «papir» dokumentasjon. Vedlagt referat fra årsmøte.

Et styremedlem var på ferie og har ikke signert årsmøte referatet, men har godkjent referatet på mail.

Lukk meny