Haugjordet Grendelag

Haugjordet Grendelag består av selveierboliger på Langhus, Bøleråsen i Ski, Akershus.

Noe galt? Meld fra!

Ser du noe i grendelaget som er ødelagt, lamper som ikke virker o.l. meld fra til velferdsutvalget i din gate eller styret. Kontaktpersoner finner du under verv i grendelaget.

Lukk meny