Haugjordet Grendelag

Haugjordet Grendelag består av selveierboliger på Langhus, Bøleråsen i Ski, Akershus.

Tunnelboring Follobanen

Vedlagt link til BaneNor som viser hvor boremaskiner er akkurat nå. http://bioweb08.bioforsk.no/openfollobanen/hovedside.php?bredde=1600&hoyde=900    

LES MER »

Elbil og lading

Hei beboere i Haugjordet grendelag. Litt om elbiler og lading. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/ Advarer-mot-å-lade-elbilen-hjemme Advarer-elbileiere Elbil-brannfarlig-brannvesenet

LES MER »

PÅBYGG/SNØMÅKING

Styret gjør oppmerksom på at det i enkelte gater er satt opp terrasser, boder og lignende på/eller inntil fellesarealer. Vi nevner i denne forbindelse at

LES MER »

AVFALLSBEHOLDERE

AVFALLSBEHOLDERE PLASSERT PÅ GRENDELAGETS EIENDOM Som grendelaget tidligere har informert om må den enkelte huseier ha / plassere sine restavfall – og papirbeholdere på egen

LES MER »

Noe galt? Meld fra!

Ser du noe i grendelaget som er ødelagt, lamper som ikke virker o.l. meld fra til velferdsutvalget i din gate eller styret. Kontaktpersoner finner du under verv i grendelaget.

Lukk meny